Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

isolation
6999 7284 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawishlist wishlist

June 21 2015

isolation

June 03 2015

isolation

May 19 2015

isolation
6033 5dbc 420
Reposted fromjolkens jolkens viapesymista pesymista
isolation
8718 77c5 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamarisette marisette
isolation
Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż us­ta.
— Bertolt Brecht
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapouler pouler
5511 1e2e 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viapouler pouler
isolation
4316 8638 420
Reposted fromprecelka precelka viapouler pouler
isolation
3567 4c9c 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapouler pouler

May 03 2015

8367 cf0c 420
Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn

April 22 2015

1885 278b 420
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viapouler pouler
isolation
9309 89b6 420
Reposted fromwhocares whocares viapouler pouler

April 19 2015

isolation
Reposted fromgranini granini viatrustno1 trustno1
isolation
isolation
Kenya's Orphan Elephants
Reposted fromhalucine halucine viamagdanestor magdanestor
isolation
1835 626c 420

April 14 2015

isolation

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viaalexandrious alexandrious
isolation
A ona będzie dla niego raz zła, a raz dobra, raz będzie mu siebie dawać, a raz odbierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nigdy, w żadnej chwili nie wiedział, czego po niej może się spodziewać.
— Lot komety
Reposted frompannakreatura pannakreatura viajasminum jasminum
isolation
6362 db57 420
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl